SDI Netherlands is een ANBI-organisatie

Algemene gegevens over SDI Netherlands

Stichting SDI Netherlands
Fiscaal nummer 820129252
Postadres:
Linnaeusstraat 2c
1092 CK Amsterdam
Bezoekadres:
Mauritskade 64
1092 AD Amsterdam

info@sdinederland.nl
www.sdinederland.nl
IBAN-nummer NL76 RABO 0148380557

Samenstelling Raad van Toezicht

  • Mevr. Anne-Marie Rakhorst, RvT-lid sinds 15 april 2019
  • De heer André Veneman, RvT-lid sinds 1 mei 2019
  • Mevr. Sarah Nandudu, RvT-lid sinds 1 januari 2020

Samenstelling Bestuur

  • Mevr. Beth Chitekwe Biti, Voorzitter sinds 1 mei 2019
  • Mevr. Marije Boekkooi, lid sinds 10 februari 2020

Beloningsbeleid

SDI Netherlands heeft geen personeelsleden. De werkzaamheden worden uitgevoerd door personeelsleden van het internationale secretariaat van SDI in Kaapstad. Deze worden beloond volgens de in Zuid-Afrika geldende beloningsregels voor Voluntary Organisations. In het financiële jaar 2016-2017 bedroegen de salariskosten toegerekend aan SDI Netherlands 2% van de totale jaaruitgaven.

Voor de leden van de Raad van Toezicht en bestuur is het beloningsbeleid vastgesteld in de statuten van de stichting. RvT- en bestuursleden ontvangen slechts reis- en verblijfskosten: lees de statuten.

Beleidsplan

Beleidsplan

Doelstelling

De Stichting SDI Netherlands heeft de volgende doelstellingen:
Het financieel en anderszins (doen) ondersteunen van groepen en organisaties - in het bijzonder de in de Republiek Zuid-Afrika gevestigde rechtspersoon: Shack Dwellers International (South Africa), hierna te noemen SDI -, internationaal en nationaal, welke groepen en organisaties ten doel hebben het ondersteunen van bewoners van sloppenwijken en andere informele huisvesting en die bewoners te ondersteunen in hun zoektocht naar land en formele huisvesting, hen door middel van uitwisseling van vaardigheden, middelen, ideeën en strategieën daarbij bij te staan, alsmede het middels voorlichting creëren van bewustzijn en aandacht voor hulp aan bewoners van sloppenwijken en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn te verrichten, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting heeft uitdrukkelijk niet ten doel het maken van winst en/of het behartigen van commerciële belangen.

Activiteiten verslagen

Voor het verslag van de uitgeoefende activiteiten verwijzen wij naar het meest recente jaarverslag.

Financiële verantwoording

Voor de financiële verantwoording verwijzen wij naar het meest recente financiele verslag.
Dit financieel verslag is onderdeel van de totale jaarrekening van SDI.